Varbūt tomēr nodokļu maksāšana nākotnes pensijai nav tik slikta doma?

10 09 2010

Nu jau kādu Latvijā turpinās diskusija par nākotnes pensiju sistēmu gan pašreizējās ekonomiskās krīzes kontekstā, gan nākotnes demogrāfisko draudu dēļ. Patlaban gan vairāk viss cirks ir par pensiju 2.līmeni, kur visticamāk iemaksas tomēr arī turpmākos pāris gadus būs samazinātajā 2% līmenī. Skaidrs, ka tas palīdzēs savilkt galus kopā pensijām pašreizējiem pensionāriem, bet negatīvi ietekmēs nākotnes pensionārus.

Šajā kontekstā diezgan interesants ir jautājums par 1. un 2.pensiju līmeņu relatīvo vērtību nākotnes pensiju proporcijā. Ja par 1.līmeni jāteic, ka tas ir tik miglā tīts, ka nekādas saprātīgas prognozes nav iespējams veikt, tad 2.un 3.līmenis it kā varētu būt prognozējamāks. Tikai  jautājums ir – vai nākotnes pensionāriem no tā būs labāk?

Ir tāds arī Latvijā izplatīts stereotips, ka ilgtermiņā ieguldījumi akcijās dod lielāko ienesīgumu, līdz ar to lielākais apjoms 2.pensiju līmeņu kapitāla Latvijā tiek ieguldīts t.s. “dinamiskajos” plānos, kuru pārvaldīšanu nodrošina bankas. Ok, vēl pirms pāris dienām Latvijas lielākās bankas pārstāvis presē lēsa, ka ieguldījumi akcijās varot dot 8% ilgtermiņa ienesīgumu. Es teiktu, labi ja – jo tādu ilgtermiņa ienesīgumu pasaulē ir spējuši nodrošināt finanšu tirgi tikai pāris pasaules valstīs.

Tātad 8% būs vienādojuma vienā pusē, – otrā pusē būs tie izdevumi, kas nepieciešami, lai šo dalību finanšu tirgos nodrošinātu. Ņemot vēŗā, ka man pašam zināma naudas summa ieguldīta Swedbank pensiju 3.līmeņa fondā Dinamika 100+, tad izdevumu daļa izskatās apmēram tā:

2% – sākotnējā komisija no veiktajām iemaksām

1% – pensiju fonda administrēšanas ikgadējā komisija

0.2% – turētājbankas ikgadējā komisija

1.6% – fonda administrēšanas ikgadējā komisija

kā arī, tā kā Dinamika 100+ būtībā ir fondu fonds, tad man jāierēķina arī pašu fondā ieguldīto fondu komisijas – ļoti aptuveni, teiksim, kopā 1.2-1.5% gadā.

Saskaitot visus izdevumus, komisijās iznāk maksāt nedaudz virs 4% gadā. Un ja nu, teiksim, gadās netrāpīt ar ieguldījumu valstīm, tad ir diezgan reāli pat pēc 20 gadiem atpakaļ saņemt mazāku summu par ieguldīto. Pēc šādas matemātikas varbūt tomēr miglā tītais 1.pensiju līmenis vairs neizskatās tik nepievilcīgs. Jā, viss ir relatīvs.

Šīs dienas morāle – maksājot nodokļus šodien, iespējams nākotnē pensijā saņemt vairāk nekā krājot pašam vai brīvprātīgajos pensiju līmeņos. Tad jau labāk ar steigu uzlabosim demogrāfiju 🙂

Advertisements

Darbības

Information

9 responses

13 09 2010
EMBA6

Par izlasīto man ir divi secinājumi:
1) Attiecībā uz ienesīgumu – cik saprotu (kaut nevaru pretendēt uz eksperta statusu) ilgtermiņa akciju vērtību pieaugums ir vienāds ar GDP pieaugumu ar korekciju, ja mainās uzņēmumu peļņas īpatsvars iekš GDP (t.i., produktivitāte aug, bet ar labumiem nedalās nedz ar darbiniekiem, nedz ar valsti).
2) Par pašu secinājumu – neredzu saikni starp šodien samaksātiem nodokļiem un vecumdienu pensiju. Drīzāk jau morale: NEmaksājot nodokļus šodien (bet ietaupīto investējot ETF), iespējams nākotnē saņemt vairāk! 🙂
Atvainojiet par cinismu 🙂

13 09 2010
nmp2

Pirms pāris dienām FT.com Short View video sadaļā bija tieši klips par GDP un akciju tirgus pieauguma sakarībām:
http://video.ft.com/v/605535353001/The-growth-returns-fallacy
Nu nav jau tik viennozīmīgs tas stāsts.
Secinājumu daļa, protams, ir subjektīva, bet šajā kontekstā tas vairāk tiek likts kā ticības jautājums – ticība valsts nākotnei vai akciju tirgum. Pie tik neskaidriem atdeves rādītājiem patriotisms tiek dots līdzi praktiski par velti.
Manuprāt, nodokļu nemaksāšana nav nekāda morāles kvalitāte, līdz ar to absurdi to izmantot kā “morāli”. Ja, savukārt, nodokļi tiek maksāti, tad Latvijā šobrīdi ETF ir daudz nodokļu neefektīvāks veids kā klasiskie ieguldījumu fondi.

13 09 2010
EMBA6

Par nodokļu nemaksāšanu tā bija ironija. Atvainojiet, ka nebrīdināju.

13 09 2010
EMBA6

Par GDP/akciju cenām: garā termiņā atdeve no investīcijām ir dividendes. Tās nevar augt ātrāk, nekā aprakstīju iepriekšējā komentārā.
Kāda ir problēma ar ETF no nodokļu viedokļa?

13 09 2010
EMBA6

Un pēdējais šodien:
Kā tomēr (loģiski) ir saistīta nodokļu maksāšana šodien un pensijā pēc 40 gadiem?

13 09 2010
nmp2

Sociālā apdrošināšana ir loģiski pielīdzināma jebkurai cita veida apdrošināšanai.
Neliels zaudējums šodien (t.i. nodoklis) pret nenoteikta apmēra ieguvumu nākotnē (pensija).
Konkrētajā gadījumā “nenoteiktības” trūkumi tiek kompensēti ar labu alternatīvu trūkumu.
Protams, droši vien atradīsies arī cilvēki, kas nesaskata jēgu apdrošināšanā, ja viņa līguma darbības laikā māja nenodeg:).

13 09 2010
nmp2

ETF, atšķirībā no pensiju fonda, nav attiecināmi noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem:
10. pants. Attaisnotie izdevumi

1. Pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti šādi maksātāja izdevumi:

5) saskaņā ar likumu “Par privātajiem pensiju fondiem” izveidotajos privātajos pensiju fondos vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētajos privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, kas nepārsniedz 10 procentus no personas gada apliekamā ienākuma (šā panta otrajā daļā — no mēneša bruto darba samaksas, kas ir kalendārā mēneša darba samaksa pirms to summu atskaitīšanas, par kurām saskaņā ar šo likumu atļauts samazināt darbinieka apliekamo ienākumu, kā arī pirms jebkuru ieturējumu izdarīšanas);

6) apdrošināšanas prēmiju maksājumi, kas atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) izdarīti apdrošināšanas sabiedrībai, kura nodibināta un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu, vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētai apdrošināšanas sabiedrībai, ievērojot šā likuma 8.panta piektās daļas 1. un 3.punkta nosacījumus, un kas nepārsniedz 10 procentus no personas gada apliekamā ienākuma;

13 09 2010
EMBA6

Tā arī sakiet: pensiju fondi vai uzkrājoša apdrošināšana, nevis “klasiskie ieguldījumu fondi”

13 09 2010
nmp2

Mana vaina, līdz šī gada sākumam atvieglojumi attiecās arī uz ieguldījumu fondiem, kuri īpašumā atradās ne mazāk par 5 gadiem; uz iepriekš iegādātajiem ir sistēma, kā aprēķināt attaisnotos izdevumus. Ja tādu iepriekš iegādātu fondu nav, tad vairs neko. Pie stila piestrādāšu 🙂

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s
%d bloggers like this: